PROTOIL 2023 – EUCARPIA

Dramaticky meniaca sa klíma ohrozuje v dôsledku zníženia produktivity plodín potravinovú bezpečnosť na celom svete. Na produkciu plodín a potravín majú výrazný vplyv aj rýchly rast populácie, zvyšujúci sa dopyt po potravinách a s ním súvisiace zmeny v stravovacích návykoch, zmenšovanie plôch poľnohospodárskej a ornej pôdy, ale aj znižovanie biodiverzity. Šľachtitelia tak každoročne čelia novým výzvam a príprava klimaticky inteligentných odrôd či rastlín na mieru naberá na dôležitosti

Šľachtitelia a vedci, pôsobiaci v oblasti genetiky a šľachtenia rastlín, sú združení v medzinárodnej asociácii EUCARPIA, založenej pred viac ako 65 rokmi v holandskom Wageningene. Asociácia je rozdelená na niekoľko sekcií, zameraných na konkrétne plodiny (napr. Potatoes; Maize & Sorghum) alebo skupiny plodín (napr. Fruit; Vegetables; Oil & Protein Crops). Sekcie sa pravidelne stretajú a účastníci tak majú možnosť diskutovať o aktuálnych problémoch, hľadať spoločne riešenia a inovatívne vedecké technológie na prekonanie potravinovej a klimatickej krízy, deliť sa o získané poznatky a skúsenosti. 

Začiatkom novembra hostila turecká Antalya sekciu „Oil & Protein Crops“. Podujatiu kraľovali tradične príspevky o sóji, slnečnici či repke, ale rezonovali aj zaujímavé výsledky z výskumu nedostatočne využívaných druhov, ako mrlík (quinoa), láskavec (amarant), či sezam, ktoré pútajú výskumnú pozornosť jednak pre svoju vysokú výživovú hodnotu, ale aj adaptabilitu k nepriaznivým podmienkam prostredia.

Zaujímavosťou EUCARPIA kongresov je úzka prepojenosť práce vedcov a šľachtiteľov s farmármi a lokálnymi pestovateľmi. Tento rok sme napríklad počuli o spolupráci výskumníkov s farmármi pri selekcii produkčne vhodnejších genetických zdrojov sezamu v Sudáne, alebo digitalizácii pre včasné a presné monitorovanie výskytu škodcov, vážne ohrozujúcich produkciu olív v Turecku a ich následnú likvidáciu. Pútavými boli taktiež prednášky týkajúce sa spektra biologicky aktívnych látok a ich benefitov nielen pre ľudské zdravie. Odzneli príspevky o pozitívnych účinkoch betalaínov extrahovaných z listov láskavca na zmiernenie oxidatívneho stresu u myší, alebo akčnom pláne WHO – „REPLACE“, ktorý je zameraný na globálne zníženie konzumácie priemyselne vyrábaných transmastných tukov, spôsobujúcich kardiovaskulárne ochorenia, a ich náhradu vo výžive alternatívnymi zdrojmi, ako aj snahe poskytnúť spotrebiteľom informácie o ich prítomnosti na potravinových výrobkoch.

Viac o asociácii EUCARPIA nájdete tu: www.eucarpia.eu

Text a foto: Andrea Hricová a Monika Szabóová