Slovenská botanická spoločnosť pri SAV obnovuje Floristickú poradňu

SBS pri SAV v spolupráci s Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i obnovuje pravidelné stretnutia Floristickej poradne pre širokú verejnosť. Tá bude opäť dostupná verejnosti po niekoľkoročnej prestávke počas pandemického obdobia.

Záujemci o poznávanie slovenských divo rastúcich cievnatých rastlín si môžu do poradne doniesť živé alebo herbárové zbery rastlín a odborníci prítomní v poradni im pomôžu s ich určovaním.

Termíny poradní v roku 2023: 6. marec, 3. apríl, 2. máj, 5. jún, 3. júl, 7. august, 4. september, 2. október, 6. november, 4. december.

Viac informácií na: http://sbs.sav.sk/advisory.html

Text: Pavol Mereďa, Michaela Michalková