Spolupráca so Spojenou školou Tilgnerova Bratislava – podpora projektu Zelená nórska Tilgnerka

V rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky usporiadal dňa 13. 05. 2021 tím Spojenej školy Tilgnerovej Bratislava konferenciu „Zelená nórska Tilgnerka“. Riaditeľka CBRB SAV Anna Bérešová vo svojej prezentácii pripomenula začiatok dlhoročnej spolupráce so školou v roku 2008, vyučovanie vybraných biologických tém s dôrazom na zaujímavosti zo života lišajníkov, húb i rastlín, praktické ukážky výskumných postupov pri návštevách počas Dní otvorených dverí v rámci akcie Týždeň vedy a techniky na Slovensku až po zapojenie študentov do výskumnej úlohy. Študenti pomáhali pri bioakumulačnom experimente v interiéri a exteriéri školy pomocou lišajníkov. Z tejto spolupráce vznikol článok „Evernia goes to school Bioaccumulation of Heavy Metals and Photosynthetic Performance in Lichen Transplants Exposed Indoors and Outdoors in Public and Private Environments (Paoli et al. 2019: Plants 8: 125). Prezentáciu uzavrela prehľadom tém súvisiacich s klimatickou zmenou, ktorým sa vedeckí pracovníci Centra venujú. Ide napríklad o aktuálne rozšírenie modelových organizmov, ich ekologické nároky a predpoveď vývoja areálov rozšírenia do budúcnosti alebo posun teplomilných druhov do oblasti mierneho pásma: boj o priestor i prepojenie ekologických ník pôvodných a nových druhov, čo vytvorí predpoklady pre hybridizáciu. Vážnymi dopadmi klimatickej zmeny pre unikátne lokálne genetické línie je ich genetická erózia a následný zánik. Zmenené klimatické podmienky môžu umožniť príchod nových druhov a zároveň ich špecifických škodcov, na ktoré pôvodné druhy nebudú mať vyvinuté obranné mechanizmy.

Viac informácií: https://tilgnerka.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxMzgmc3VicGFnZT0z