Visiting Fellowship Grant Univerzity v Pise

Časť letného semestra (apríl 2023) strávila Anna Bérešová na Katedre biológie Univerzity v Pise (Dipartimento di Biologia, Università di Pisa), ktorá aktuálne patrí k excelentným pracoviskám Univerzity (MUR Excellence Department 2023-2027). Získala „Visiting Fellowship Grant“ Univerzity na mesačný pobyt. Počas pobytu sa podieľala na vyučovaní kurzu „Fitomonitoraggio e Fitorisanamento“ (Phytomonitoring and Phytoremediation) pre študentov magisterského štúdia environmentálnych vied. Pozostával z prednášok a laboratórnych a terénnych cvičení. Okrem toho v rámci pobytu viedla dva semináre, jeden v cykle v anglickom jazyku „Seminars in Conservation and Evolution“ a druhý v cykle zmeranom na biodiverzitu, ekológiu a evolúciu („Cicli seminari in Biodiversità Ecologia Evoluzione). Študentom predstavila možnosť získať tretí stupeň vysokoškolského štúdia v Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV. S kolegami pripravila projekt “Ecophysiology of Mediterranean dwelling lichens in response to abiotic stresses, with a focus on the genus Solenopsora” a realizovala laboratórny a terénny výskum zameraný na ekofyziológiu a diverzitu saxikolných lišajníkov južného Toskánska. Nadviazala tak na doterajšiu spoluprácu s talianskymi kolegami, v rámci ktorej sa ku koncu roka 2022 mohol zapojiť tím CBRB SAV pod vedením Márie Šibíkovej ako slovenský partner do prípravy medzinárodného projektu LIFE „Sustainable Management of invasive Alien plant Species in European Riparian ecosystems“, ktorý spolu s partnermi z Talianska, Rakúska a Španielska úspešne podali. Za prínosný a príjemný pobyt ďakuje Univerzite v Pise, vedúcemu Katedry prof. Massimovi Dal Monte, dr. Lucovi Paoli, prof. Giuliovi Petroni, prof. Lorenzovi Peruzzi a skvelým študentom kurzu „Fitomonitoraggio e Fitorisanamento“.