Workshop: Identifikácia a monitoring biotopov pomocou satelitných snímok v programe NaturaSat

CBRB SAV, v. v. i. organizuje v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Algoritmy:SK, workshop zameraný na prácu s programom NaturaSat. Softvér NaturaSat je vyvíjaný v tíme botanikov a matematikov a má slúžiť na detekciu bitopov najmä pre širokú skupinu vedcov, ako sú botanici, ekológovia, ochranári a ďalší. Program využíva dáta zo Sentinel-2, poskytované Európskou vesmírnou agentúrou.

Wokshop sa koná dňa 23.2.2023 od 10. hodiny v hlavnej zasadačke CBRB SAV, v. v. i.  na Dúbravskej ceste 9, v Bratislave v areáli SAV.

V prípade záujmu o účasť, kontaktujte prosím: jozef.sibik@savba.sk, maria.sibikova@savba.sk