Workshop profesionálneho rozvoja mladých vedcov vo Vysokých Tatrách

V dňoch 9.10. až 11.10.2023 sa v Starej Lesnej, na úpätí pohoria Vysokých Tatier, konal prvý workshop profesionálneho rozvoja mladých vedcov (The Young Scientists’ Professional Development Workshop) organizovaný Mladými vedcami SAV (v predsedníctve za CBRB je Miroslav Caboň). Cieľom bolo poskytnúť doktorandom a post doktorandom praktické kurzy, workshopy aj prednášky skúsených ľudí z akademickej sféry, grantových schém aj súkromného sektoru na podporu ich úspešnej vedeckej kariéry. Z našich študentov, doktorandov a postdoktorandov sa workshopu zúčastnili Shanza Zaib, Lucia Čahojová, Rohan Kale, Antony Ortiz Suaréz, Adam Kantor, Katarína Heldesová.

Podujatie sa začalo prednáškou „Ako napísať a úspešne publikovať prácu v prestížnych vedeckých časopisoch“, ktorú viedol Karol Marhold, skúsený recenzent a vedec CBRB SAV, v.v.i. Elżbieta Drążkiewicz porozprávala o svojej ceste k úspešnej žiadosti o grant ERC, ktorý bol na Slovensku udelený prvýkrát po 10 rokoch. Súčasťou boli aj dva praktické tréningy prezentačných zručností pre vedeckú komunitu ako aj verejnosť s Ivanou Studenou, ktorá sa popri svojej vedeckej kariére venuje zlepšovaniu prezentačných schopností študentov a zamestnancov akadémie a Petrom Boháčom z Vedeckého podcastu SAV.

Zuzana Reptová z nadácie Marie Skłodowska-Curie Actions a Lýdia Tobiášová za Fullbright Slovensko sa so študentami a mladými vedcami podelili o niekoľko tipov a trikov, ako môžu využiť ich platformy na získanie financií na výskum v Európe alebo USA. Posledná prezentácia od Barbory Szepeovej a Radoslava Mizeru zo SARIO Slovensko bola venovaná vznikajúcej platforme, ktorej cieľom je podporovať spoluprácu medzi súkromným priemyslom a štátnymi vedeckými inštitúciami. Úspešné a veľmi aktívne trojdenie bolo zavŕšené prehliadkou Astronomického ústavu SAV, v.v.i. Podujatia sa zúčastnili študenti a mladí vedci z rôznych inštitúcií SAV aj krajín. Okrem získania nových zručností a informácií, ocenili najmä vzájomné spoznávanie, inšpirovanie a prepájanie. Veríme, že tento ročník bol len testovací a v budúcnosti sa zopakuje.

Text a foto: Lucia Čahojová, Miroslav Caboň