Z vesmíru do lesa

Príroda sa mení. Reaguje na činnosť, ale aj na nečinnosť človeka a v ostatných desaťročiach aj na zmenu klímy. V súčasnosti, keď oveľa intenzívnejšie hovoríme o strate biodiverzity, je jej monitorovanie veľmi dôležitým nástrojom, ako pre samotnú ochranu prírody, tak aj pre jej využívanie.

V aktuálnom čísle Quarku, časopisu o vede a technike, môžete nájsť príspevok, v ktorom naša doktorandka, Lucia Čahojová popisuje ako dôležitý je monitoring európsky významných biotopov NATURA 2000. Detailnejšie v ňom vysvetľuje aj jeden z novších prístupov monitoringu a to prostredníctvom využívania novo vyvíjaného softwaru NaturaSat, ktorý za pomoci aktuálneho satelitného snímkovania bude v budúcnosti slúžiť na automatické vyhľadávanie, rozpoznávanie a monitorovanie cenných biotopov.

Viac sa dočítate na: https://www.quark.sk/z-vesmiru-do-lesa/

Text: Michaela Michalková, Lucia Čahojová

Foto: Lucia Čahojová