Zverejnili sme témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2022/2023

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i. zverejnilo témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2022/2023.


Bližšie informácie o doktorandskom štúdiu na CBRB SAV, ako aj zoznam tém, nájdu záujemcovia na našej webovej stránke: https://cbrb.sav.sk/vzdelavanie-a-kariera/phd/