Krátky seriál Rádia Regina dáva nahliadnuť do výskumu a pracovných priestorov CBRB SAV

Redaktorka Hana Michalčíková z Rádia Regina Západ vyspovedala našich kolegov naprieč celým Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV. V päťdielnej reportáži (https://reginazapad.rtvs.sk/relacie-a-rubriky/serial-radia-regina-zapad/309937/o-vyskume-slovenskych-botanikov) predstavila viaceré pracovné skupiny, v ktorých mala možnosť nahliadnuť nielen do tém ich výskumu, ale aj do laboratórií a zbierkového fondu (herbár).
Ako prvé, smerovala do laboratória Fedora Čiampora, ktorý sa spolu so svojim tímom venuje taxonómii a systematike vodných chrobákov. Okrem demonštrácie vzoriek DNA chrobákov z celého sveta porozprával o význame biodiverzity a čo všetko si môžeme pod týmto výrazom predstaviť.
Manželský pár geobotanikov – Jozef Šibíka a Mária Šibíkovci sa venujú štúdiu vzťahu rastlín a prostredia. Pri výskume využívajú údaje z diaľkového prieskumu Zeme, ktoré prepájajú s prácou v teréne a aplikujú pri vývoji softvéru NaturaSat, ktorý bude slúžiť na identifikáciu biotopov Natura 2000.
V tretej reportáži sa spolu s riaditeľkou nášho Centra Annou Bérešovou, porozprávala o dôležitej súčasti výskumnej infraštruktúry, ktorou je zbierka cievnatých rastlín, húb (vrátane lišajníkov), machorastov a chár. Predstavila jednu z najcennejších kolekcií – herbár Františka Nábělka z expedície Iter Turcico-Persicum na Blízky východ v rokoch 1909–1910.
Náš nový kolega, ktorý k nám prišiel vďaka podpore programu IMPULZ Jozef Mravec objasnil výskum zložitých štruktúr bunkových stien rastlín – napr. polysacharidov a iných biopolymérov. Jeho skúsenosti z výskumných inštitúcii v zahraničí (Univerzita v Tübingene v Nemecku, na Flámskom inštitúte biotechnológií v Gent a ďalšie) zúročuje pri budovaní svojho tímu na Ústave genetiky a biotechnológie rastlín.
Cyklus krátkych rozhovorov ukončuje Ján Jásik. Spolu s moderátorkou sa rozpráva o štúdiu odpovedí rastlín na environmentálny a biotický stres (napr. sucho, ťažké kovy, zasolenie).
Kompletný seriál reportáži je dostupný na odkaze: https://reginazapad.rtvs.sk/relacie-a-rubriky/serial-radia-regina-zapad/309937/o-vyskume-slovenskych-botanikov

Text: Michaela Michalková
Fotky: Fedor Čiampor, Mária Šibíková, Ján Jásik, archív fotiek CBRB SAV