Staň sa členom našich výskumných tímov ako študent – doktorand!

Zaujímajú ťa prírodovedné témy? Chceš sa pridať k nám a podieľať sa na výskume pôvodnej i nepôvodnej flóry, mykobioty, vegetácie, zoocenóz vodných a iných bezstavovcov? Máš rád prácu v laboratóriu a baví ťa skúmať pod mikroskopom, či učiť sa najnovšie metódy molekulárnej biológie? Chceš sa podieľať na výskume vplyvu sucha na fyziológiu pšenice chlebovej a rýchlorastúcich drevín? Rád si rozširuješ obzory stretávaním sa, počúvaním a diskusiou? Ak si na niektoré z týchto otázok odpovedal áno, pozri si ponuku našich aktuálnych doktorandských tém na akademický rok 2024/2025 a oslov potenciálnych školiteľov: https://cbrb.sav.sk/vzdelavanie-a-kariera/phd/

Prečo študovať práve u nás?

Slovenská akadémia vied patrí za rok 2023 k najdôveryhodnejšej inštitúcii na Slovensku (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11252).

Naše Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v.v.i. a SAV ponúka výbornú platformu pre rozvoj schopností budúceho mladého samostatného vedeckého pracovníka. A ak túžiš po práci, ktorá môže zanechať vplyv na základný, aplikovaný výskum a tvorbu politík, neváhaj a vyplň prihlášku.

Viac o štúdiu PhD. nájdeš aj tu: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-phdstudy   

Ďalšie zaujímavosti o aktivitách našich doktorandov:

https://cbrb.sav.sk/workshop-profesionalneho-rozvoja-mladych-vedcov-vo-vysokych-tatrach

https://cbrb.sav.sk/obhajoba-dizertacnej-prace-adama-kantora

https://cbrb.sav.sk/obhajoba-dizertacnej-prace-lucie-cahojovej

https://cbrb.sav.sk/report-zo-staze-v-slovinsku

https://cbrb.sav.sk/nasi-doktorandi-ako-uspesni-uchadzaci-vyzvy-doktogrant-si-prevzali-certifikaty

https://cbrb.sav.sk/medzinarodne-stretnutie-doktorandov-botanikov-v-poroszlo-madarsko

https://cbrb.sav.sk/vzdelavanie-a-kariera/studentsky-klub

Text: Michaela Michalková, Anna Bérešová