Publikácie

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií
  • HUNKOVÁ, Júlia** - KLEMAN, Juraj - GAŽO, Ján - GAJDOŠOVÁ, Alena. Adventitious regeneration of blackberry, blueberry, and kiwiberry and assessment of genetic stability by ISSR markers. In Biologia, early AccessSEP 2022. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01211-7 Typ: ADDA
  • KLEMAN, Juraj - MATÚŠOVÁ, Radoslava**. Strigolactones: Current research progress in the response of plants to abiotic stress. In Biologia, early AccessOCT 2022. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01230-4 Typ: ADDA
  • MIKULA, Karol** - KOLLÁR, Michal - OŽVAT, Aneta A. - AMBROZ, Martin - ČAHOJOVÁ, Lucia - JAROLÍMEK, Ivan - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária. Natural numerical networks for Natura 2000 habitats classification by satellite images. In Applied Mathematical Modelling, 2023, vol. 116, p. 209-235. ISSN 0307-904X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apm.2022.11.021 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5Recenzie v zahraničných publikáciách
6Recenzie v domácich publikáciách
7Umelecké kritiky zahraničné
8Umelecké kritiky domáce
9Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus