Dozorná rada

Predsedníčka

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

T:+421 2 3229 5532 180
@:lubica.lacinova@savba.sk

Členovia dozornej rady

Ing. Veronika Púčikovápucikova@up.upsav.sk02/57510 115
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.  martin.backor@upjs.sk 055/234 2302