Riaditeľka organizačnej zložky ÚGBR

Riaditeľka organizačnej zložky ÚGBR

Ing. Andrea Hricová, PhD.

Podpredsedníčka SR

T:+421 37 73 366 59
+421 37 6943 410
@:andrea.hricova@savba.sk>