Riaditeľka organizačnej zložky ÚGBR

Riaditeľka organizačnej zložky ÚGBR

RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Podpredsedníčka SR

členka Snemu SAV – Ústav genetiky a biotechnológií rastlín

vedúca Oddelenia genetiky a reprodukčnej biológie

T:+421 37 73 366 59
+421 37 6943 410
@:alena.gajdosova@savba.sk