Organizačné zložky

Botanický ústav CBRB SAV

Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava 4

Riaditeľ organizačnej zložky

Ing. Jaromír Kučera, PhD.

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV

P.O.Box 39 A
Akademická 2
950 07 Nitra

Riaditeľka organizačnej zložky

Ing. Andrea Hricová, PhD.