Vedecká rada

Mandát Vedeckej rady CBRB SAV

Funkčné obdobie 1. 2. 2021 – 31. 1. 2025

Predsedníčka

Mgr. Katarína Klubicová, PhD.

Interní členovia

RNDr. Fedor Čiampor, PhD.
Mgr. Katarína Klubicová, PhD.
Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.
Mgr. Jozef Mravec, PhD.
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Externí členovia

Prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD