Vedecká rada

Mandát Vedeckej rady CBRB SAV

Funkčné obdobie 1. 2. 2021 – 31. 1. 2025

Predseda

Mgr. Jozef Mravec, PhD.

Interní členovia

prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
RNDr. Fedor Čiampor, PhD.
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.
Mgr. Maksym Danchenko, PhD.
Mgr. Barbora Šingliarová, PhD.

Externí členovia

Prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Ing. Marta Mútňanová