Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Vedecká rada

Mandát Vedeckej rady CBRB SAV
Funkčné obdobie 1. 2. 2021 – 31. 1. 2025

Predsedníčka: RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.

Interní členovia:
Ing. Jana Libantová, CSc.
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.
Ing. Andrea Hricová, PhD.
Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

Externí členovia:
Prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

  • Štatút Vedeckej rady CBRB SAV