Zloženie Správnej rady – Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Ing. Jaromír Kučera, PhD.

Predseda SR

T:+421 2 5942 6112
@:jaromir.kucera@savba.sk

Ing. Andrea Hricová, PhD.

Podpredsedníčka SR

T:+421 37 6943 410
+421 37 6943 410
@:andrea.hricova@savba.sk

Členovia správnej rady

Mgr. Viktor Demko, PhD. botuvide@savba.skneuvedený
RNDr. Iva Hodálová, CSc.iva.hodalova@savba.sk02/5942 6163
Mgr. Iveta Škodová, PhD. iveta.skodova@savba.sk02/5942 6174
Ing. Anna Urbanovskáanna.urbanovska@savba.sk02/5942 6141
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.alena.gajdosova@savba.sk037/6943 315
Ing. Henrieta Kvapilováhenrieta.kvapilova@savba.sk 037/6943 363
Ing. Jana Libantová, CSc.jana.libantova@savba.sk037/6943 247