Generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. a Riaditeľ organizačnej zložky BÚ

Generálny riaditeľ CBRB SAV, v. v. i. a Riaditeľ organizačnej zložky BÚ

Ing. Jaromír Kučera, PhD.

Predseda SR

T:+421 2 5942 6112
@:jaromir.kucera@savba.sk