Generálna riaditeľka CBRB SAV, v. v. i. a Riaditeľka organizačnej zložky BÚ

Generálna riaditeľka CBRB SAV, v. v. i. a Riaditeľka organizačnej zložky BÚ

Mgr. Anna Bérešová, PhD.

Predsedníčka SR

členka Snemu SAV – Botanický ústav

T:+421 2 5942 6112
@:anna.beresova@savba.sk