Snem SAV

Členky Snemu SAV

Mgr. Anna Bérešová, PhD.

členka Snemu SAV – Botanický ústav

T:+421 2 5942 6112
@:anna.beresova@savba.sk

RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

členka Snemu SAV – Ústav genetiky a biotechnológií rastlín

T:+421 37 73 366 59
+421 37 6943 410
@:alena.gajdosova@savba.sk