Na pár minút mykológmi na Európskej noci výskumníkov 2022

Výskumníci z Laboratória molekulárnej ekológie a mykológie ponúkli v rámci vedeckých
stánkov v Starej tržnici v Bratislave návštevníkom pohľad do ich každodennej práce.
Objektom ich výskumu sú huby – od mikroskopických až po tie, ktoré vytvárajú
makroskopické plodnice viditeľné voľným okom.

Stánok s označením „Na pár minút
mykológom“ navštívilo množstvo mladších žiakov i starších študentov, ktorí sa
interaktívnou formou oboznamovali s prácou vedcov – mykológov. Ako si stanovujú
výskumné ciele, aké dáta zhromažďujú na riešenie otázok, ktoré si kladú – toto si
prakticky skúšali. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí každoročne organizujú toto
podujatie a návštevníkom za záujem.
Laboratórium molekulárnej ekológie a mykológie sa zaoberá diverzitou, ekologickými
interakciami a trofickými preferenciami húb. Viac informácií o výskume.