Rozhovor s prof. Ladislavom Mucinom

Rozhovor s prof. Ladislavom Mucinom (Centre for Terrestrial Ecosystem Science and Sustainability, Harry Butler Institute, Murdoch University): Hosťom Pavla Demeša v relácii CD Klub bol medzinárodne uznávaný vedec, biogeograf profesor Ladislav Mucina.

Rozhovor nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=x1uzhiMTpMc&feature=youtu.be


L. Mucina: spolupráca s botanikmi SAV 1987-2024

V auguste 1987 som utiekol z Československa, ale odvtedy som udržiaval kontakt so svojou domovinou – najprv tajne (aby som chránil svojich priateľov doma) a po Nežnej revolúcii aj verejne.


Najdôležitejšie momenty tejto spolupráce sú uvedené nižšie:

  1. Jeden z hlavných projektov vtedajšieho Ústavu botaniky SAV bol ‚Prehľad rastlinných spoločenstiev Slovenska‘. Môj mentor, Dr. Štefan Maglocký (zomrel), a ja sme boli zodpovední za projekt pred mojím odchodom z Československa. Pripravili sme základy pre nový tím pod vedením Dr. Milana Valachoviča DrSc, ktorý slúžil aj ako vedúci oddelenia geobotaniky. Projekt bol tiež podporený Európskym vegetačným prieskumom, pracovnou skupinou Medzinárodnej asociácie pre vegetačnú vedu (IAVS). Projekt bol ukončený minulý rok publikáciou 6. zväzku, čím sa Slovensko dostalo na popredné miesto medzi niekoľkými krajinami sveta, ktoré majú komplexný a autoritatívny manuál pre vegetačný prieskum. Počas rokov som slúžil ako poradca projektu (vedecký editor, úvodné texty k niektorým zväzkom, pomoc s angličtinou a tiež ako spoluautor jedného zo zväzkov). Pre tento projekt som poskytol všetky svoje vegetačné vzorky (niekoľko tisíc) do Národnej vegetačnej databázy (projekt, ktorý som inicioval dávno pred rokom 1987). Dokončenie tohto projektu ma veľmi teší a som hrdý na slovenskú vegetačnú vedu.
  2. V roku 1992 sme (skupina významných osobností IAVS) založili Európsky vegetačný prieskum. Využil som svoj vplyv, aby som pozval slovenských vedcov, aby sa zúčastnili, aj osobne na rôznych sympóziách, a nakoniec aj na formulácii skutočne monumentálneho diela – ‘Vegetácia Európy’, ktoré predstavuje komplexný systém klasifikácie vegetácie. Tento systém slúži ako kalibračný nástroj pre EUNIS (Európsky informačný systém o prírode) a súvisiace aktivity, vrátane mapovania biotopov v EÚ. Má status hlavného kalibračného nástroja, ktorý zdieľa a používa celá EÚ a pridružené krajiny Európy. Viedol som autorský tím a Dr. Valachovič bol jedným z cenných spolupracovníkov.
  3. Ešte na Univerzite vo Viedni som slúžil ako spolukonzultant PhD práce teraz už Dr. Moniky Janišovej. Monika teraz slúži ako viceprezidentka IAVS, v podstate ma nahradila na tejto pozícii.
  4. Slúžim ako zástupca šéfredaktora časopisu Biologia, ktorý v súčasnosti vydáva Springer Nature.
  5. Do dnešných dní udržiavam aktívny kontakt s mnohými kolegami v botanike na Slovensku, konzultujem a spolupodieľam sa na písaní článkov.
  6. Som veľmi hrdý na to, že som bol ocenený Holubyho medailou za celoživotné zásluhy v botanike, ktorú mi udelila Slovenská botanická spoločnosť, úzko spojená so SAV.

Text a foto: L. Mucina