Rumunskí výskumníci na návšteve Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV v Nitre

Dňa 17. mája navštívili pracovisko CBRB ÚGBR SAV rumunskí kolegovia z univerzity v Temešvári (University of Life Sciences “King Mihgai I”, Faculty of Engineering and Applied Technologies): Prof. Dorin Camen, Assoc. Prof. Maria Mihaela Moatar, Prof. Ciulca Ion Sorin, a docenti Adriana Elena Ciulca, Petru Ioan Dragomir, Giancarla Velicevici a Mihaela Malaescu Ioana.  Návšteva bola sprostredkovaná profesorkou Katarínou Ražnou zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v rámci programu Erasmus a niesla sa v spoločensko-profesionálnom duchu. Počas prezentácie nášho pracoviska boli hosťom predstavené pracovné skupiny, jednotlivé laboratóriá a výskumné zameranie. Zaujal ich najmä multidisciplinárny výskum láskavca a jeho odrôd „Pribina“ a „Zobor“, ktoré boli vyšľachtené na našom pracovisku, populačné štúdie genetickej štruktúry ojedinelých hybridných rojov borovice lesnej a horskej, ako aj výskum hydrolytických enzýmov mäsožravých rastlín. Veríme, že otázky a diskusie k predstaveným témam sa pretavia do ďalšej konverzácie a plánovaniu vedeckej spolupráce.

Text a fotky: Miroslav Perniš