Slanomilné rastlinné spoločenstvá ako nemí svedkovia existencie treťohorného mora Parathetys

Pramene bohaté na rozpustené minerály vyvierajúce na tektonických zlomoch na úpätí Východných Karpát vytvorili zaujímavé travertínové kopy a štíty. Na výveroch vôd z  bohatých ložísk fosílnych solí v Sedmohradskej panve (Rumunsko) so salinitou porovnateľnou s Mŕtvym morom, vznikli ojedinelé soľné útvary. Sú vzdialenými svedkami o niekdajšej existencii plytkého mora Parathetys z dávnych treťohôr v tomto území.  

Druhové zloženie týchto útvarov sa podobá na flóru morského pobrežia alebo polopúští. Ich výnimočná, vysoká rozmanitosť bola slabo prebádaná, i keď minerálne vody využívajú ako kúpele už od 18. storočia. Dnes však vďaka vyspelejším technológiám sú ich zraniteľnosť a ohrozenie ešte vyššie a zároveň ignorované. Výstavba turistických stredísk a nadmerné čerpanie minerálnej vody do nových bazénov ničí mnohé útočiská vysokej biodiverzity. V tomto príspevku podrobne opisujeme rastlinné spoločenstvá tohto extrémneho prírodného prostredia, ktoré zanikajú pred našimi očami. Na Slovensku poznáme podobný fenomén. Je to lokalita Sivá Brada v Spišskej kotline, slatina okolo travertínovej kopy vzniknutá vysokou aktivitou hlbinných vôd bohaté na minerálne soli a niekoľko ďalších  lokalít v regióne. Porovnaním týchto dvoch od seba izolovaných podhorských oblastí  poukazujeme na ich príbuznosť a zároveň na jedinečnosť tohto mimoriadneho biotopu.

Článok (https://link.springer.com/article/10.1007/s12224-023-09426-5) je výsledkom tvorivého bádania našich kolegov Zuzany Dítě a Daniela Dítě.

Text: Zuzana Dítě

Foto: Zuzana Dítě, Daniel Dítě

Zdroj: Isolated occurrence of halophytic vegetation on mineral springs in the Eastern and Western Carpathians / Zuzana Dítě, Róbert Šuvada and Daniel Dítě / Folia Geobotanica