Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV prezentuje svoju prácu a jej výsledky na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex pravidelne už niekoľko rokov. Výnimkou nebol ani tohtoročný – už 47. ročník výstavy.

Prezentácie pracoviska v rámci stánku SAV sa zúčastnili dve pracovné skupiny, ktoré predstavili návštevníkom dve témy: somatickú embryogenézu, ako alternatívny spôsob vegetatívneho rozmnožovania ihličnanov a vplyv dlhodobého ionizujúceho žiarenia na toleranciu vodných rastlín voči škodcom a patogénom.

Súčasťou stánku bola interaktívna ukážka jednotlivých štádií, ktorými prechádzajú rastlinné pletivá počas somatickej embryogenézy ako aj praktická časť, kde si návštevníci mohli vyskúšať posledný krok extrakcie rastlinných proteínov a prácu s pipetou, či mikroskopom. Počas štyroch dní sa pri našom stánku vystriedali návštevníci všetkých vekových kategórií, od zvedavcov, cez nadšencov až po študentov vysokých škôl zaujímajúcich sa o pokračovanie na doktorandskom štúdiu.

Deti fascinoval mikroskop a zafarbené proteíny, dospelí radi diskutovali na rôzne témy a zaujímali sa o praktické využitie našich poznatkov v časoch meniacej sa klímy.
Veríme, že všetci z nich si prišli na svoje, pretože my áno.

Text: Miroslav Perniš
Foto: Mgr. Katarína Gáliková, PhD.