Workshop GBIF CESP na Slovensku alebo „Sprístupnenie biodiverzity Slovenska prostredníctvom publikácie dát”

V dňoch 8. – 10. mája 2024 sa v malebnom prostredí Vysokých Tatier,
v Kongresovom centre SAV (Hotel Academia, Stará Lesná), konalo pracovné stretnutie (workshop) v rámci projektu medzivládnej organizácie Global Biodiversity Information Facility (GBIF). GBIF je organizácia, ktorá spravuje celosvetový multifunkčný portál (www.gbif.org) určený na publikáciu dát o výskyte rastlín, húb a živočíchov. V súčasnosti sú na tomto portáli, ktorý sprístupňuje celosvetovo významnú dátovú infraštruktúru, prístupné takmer 3 miliardy údajov o rozšírení rastlín, húb a živočíchov. Predstavuje najvýznamnejší zdroj informácií o biodiverzite pre výskumné účely, pre predikcie budúceho výskytu ako aj pre potreby praktických rozhodnutí na jej ochranu. Slovensko, zastúpené národným uzlom, ktorý je na Botanickom ústave Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i., je členom tejto medzivládnej organizácie od jej založenia v roku 2001.  

Na riešení projektu z Programu GBIF na posilnenie výskumnej kapacity (Capacity Enhancement Support Programme, CESP) pod názvom „Unlocking Slovakia’s Biodiversity Through Data Publishing – Sprístupnenie biodiverzity Slovenska prostredníctvom publikácie dát“, spolupracuje slovenský uzol GBIF s nórskym uzlom, ktorý je v Prírodovednom múzeu Univerzity v Osle.

Pracovné stretnutie bolo navrhnuté tak, aby účastníkom poskytlo teoretické aj praktické zručnosti potrebné na publikovanie dát o biodiverzite na portáli www.gbif.org, s využitím najnovších poznatkov a metód z tejto oblasti. Nórsky tím školiteľov zameraných na biodiverzitnú informatiku a publikovanie údajov formou verejného prístupu, Michal Torma a Rukaya Sarah Johaadien (obaja z Geo-Ecology Research Group, University of Oslo, Nórsko), oboznámili účastníkov so základmi publikovania dát, štandardami Darwin Core (identifikátormi, označeniami a definíciami na uľahčenie zdieľania informácií o výskyte taxónov rastlín, húb a živočíchov) a zásadami FAIR (spôsobom, ako učiniť publikované údaje nájditeľné, prístupné, interoperabilné a opätovne použiteľné, teda FAIR: findable, accessible, interoperable, reusable). Ďalej sa účastníci naučili používať Integrovaný publikačný nástroj (IPT) na publikovanie dátových súborov o biodiverzite a získali praktické skúsenosti s manažmentom dát prostredníctvom praktického tréningu (na svojich laptopoch s vlastnými dátovými súbormi). V širšom okolí Starej Lesnej sa zúčastnili na aktivite známej ako BioBlitz, zameranej na priamy zber dát v teréne s využitím aplikácie iNaturalist (www.inaturalist.org/projects/bioblitz-cesp-slovakia). Cieľom intenzívneho a tvorivého trojdňového pracovného stretnutia bolo získať praktické skúsenosti z manažmentu a publikovania dát o biodiverzite a v neposlednom rade aj priniesť (priamo z terénu resp. z vlastných pozorovaní, vzoriek a súvisiacich informácií) efektívny príspevok ku globálnemu výskumu biodiverzity.

Na podujatí sa zúčastnili botanici, environmentalisti, lichenológovia, mykológovia, zoológovia a pracovníci v iných súvisiacich profesiách z Botanického ústavu CBRB SAV, v.v.i., HBH Projekt, spol. s r.o., Národného parku Nízke Tatry, Slovenského národného múzea a z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovej Univerzity v Brne.
Za Botanický ústav sa zúčastnili (v abecednom poradí): Anna Bérešová, Adam Kantor, Karol Marhold, Tatiana Miháliková, Dušan Senko & Janka Smatanová.

Obr. 1: Priamy zber dát pre aktivitu BioBlitz (lúka, skupinka mapujúcich), 09-05-2024 (foto: T. Miháliková)
Obr. 2: Priamy zber dát pre aktivitu BioBlitz (mapuje sa lúka a les), 09-05-2024 (foto: T. Miháliková)
Obr. 3: Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), chránený druh orchidei z čeľade vstavačovité. Jeden zo zachytených druhov v rámci aktivity BioBlitz, 09-05-2024 (foto: D. Senko)
Obr. 4: Záverečná skupinová fotografia účastníkov workshop v Starej Lesnej

Text: Tatiana Miháliková & Karol Marhold