XVII OPTIMA Meeting 20.–23. september 2023, Erice, Taliansko

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV je dlhoročne zastúpené v Organizácii pre fytotaxonomický výskum Mediteránu (The Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area, OPTIMA) členstvom Karola Marholda v Medzinárodnej Rade a Anny Bérešovej v Lichenologickej komisii. Organizácia združuje botanikov ako aj špecialistov na ďalšie skupiny organizmov (machorasty, lichenizované i nelichenizované huby), ktorí skúmajú špecifiká týchto organizmov s dôrazom na systematiku a evolúciu a vypĺňanie bielych miest v ich poznaní naprieč celým regiónom.

Na konci septembra sa uskutočnila v poradí 17. medzinárodná konferencia. Sympózium k téme Biosystematika v Mediteráne viedol Karol Marhold spolu s Lorenzom Peruzzim (Università di Pisa). Výsledky práce na konferencii prezentovali vedúci a členovia dvoch výskumných tímov. Karol Marhold predstavil problematiku Balkánskych diploidov a polyploidov v rode Cardamine (Brassicaceae). Tím LabAllience pod vedením Mareka Slováka prezentoval výsledky štúdií zmeraných na hľadanie hybných síl diverzifikácie, speciácie a evolúcie znakov endemického rodu soldanelka (Soldanella, Primulaceae) v európskych alpínskych systémoch (prednáška Mareka Slováka); výsledky štúdií zameraných na hľadanie striktne mediteránnych lišajníkov (prednáška Anna Bérešová) a výskum zameraný na evolúciu a speciáciu endemitov rodu Daphne (Thymeleaceae) v Alpách a na Balkáne (poster Jaromír Kučera). Konferencia nám poskytla priestor pre diskusie k špecializovaným témam týkajúcim sa evolúcie mediteránnych druhov, pre získanie spätnej väzby na našu prácu, čo má význam pre jej ďalšie smerovanie, ako aj pre nadväzovanie spoluprác do budúcnosti.

Text a foto: Anna Bérešová